Nasze usługi

 

Etykietowanie mieszanin

Karta Charakterystyki

Klasyfikacja paszowa

Doradca
ADR

Karty Techniczne Produktów – czym się charakteryzują?

Odpowiednia karta techniczna produktu pozwala określić czym jest dany przedmiot, ale przede wszystkim informuje o wszystkim, co chcielibyśmy na jego temat wiedzieć. Firma Feed REACH Consulting stawia na profesjonalizm, sprawdzone rozwiązania i przystępność. Od wielu lat zajmuje się doradztwem i konsultingiem z zakresu wprowadzania i stosowania różnych mieszanin chemicznych. Nasze usługi obejmują również doradztwo ADR czyli transport i nadzór na materiałami niebezpiecznymi i całym procesem magazynowania, czyli załadunku i rozładunku. Aktualnie na rynku można znaleźć wiele kart technicznych produktów, które zostały wykonane przez naszych specjalistów.

Cały proces jest niezwykle odpowiedzialny, dlatego nasza firma przygotowuje profesjonalne karty charakterystyki produktu dla substancji niebezpiecznych, a także klasyfikacji towarowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami i przepisami. Według ustalonych wytycznych każda substancja musi być dokładnie opisana, a karta produktu powinna przedstawiać wszystkie kluczowe informacje związane z ryzykiem jej zastosowania.

Przygotowana przez nas karta charakterystyki produktu wpisuje się w ustalone wcześniej ramy wymogów, a także odpowiedni format. Według przyjętych norm odpowiednio przygotowane karty produktowe powinny zawierać:
• informacje określające wszystkie właściwości danej substancji
• wyszczególnione zagrożenia wynikające z jej stosowania
• odpowiednie oznakowanie dotyczące potencjalnych zagrożeń

Podczas tworzenia karty charakterystyki kierujemy się przede wszystkim powszechnie przyjętymi normami bezpieczeństwa i aktualnymi przepisami. Wszystkie wykonywane przez nas karty produktów są zaakceptowane i zgłoszone do Inspektora ds. Substancji Chemicznych w systemie ELIDOM.

W krajach Unii Europejskiej i NAFTA wprowadzenie na rynek substancji niebezpiecznej wymaga od producenta opracowania karty MSDS (ang. material safety data sheet). Taki dokument musi być przechowywany przez odbiorcę przez cały czas użytkowania mieszaniny. W państwach związanych umowami handlowymi zostały wydane dwa postanowienia dotyczące treści kart preparatów niebezpiecznych.

Jest to rozporządzenie, które weszło do Polski w dniu 1 czerwca 2007 roku. Reguluje m.in. wygląd karty technicznej produktu na terenie całej UE oraz Liechtensteinu, Islandii i Norwegii. Oprócz wymogu identyfikacji składu produktu oraz firmy, powinny pojawić się na niej także informacje ekologiczne czy postępowania w przypadku udzielania pierwszej pomocy. Ma to umożliwić użytkownikowi dostęp do pełnej wiedzy o ochronie zdrowia ludzkiego i środowiska, a także bezpieczeństwa miejsca pracy. Ważnym jest, by język w którym została sporządzona karta charakterystyki produktu unikał żargonu i skrótowców. Musi być jasny, prosty i precyzyjny. Nadzór nad wdrażaniem wytycznych sprawuje Europejska Agencja Chemikaliów w Helsinkach.

Wprowadza ono nowy system klasyfikacji w krajach Unii Europejskiej. Stanowi uzupełnienie rozporządzenia REACH także w takich kwestiach, jak karta techniczna produktu. Jest oparte na opracowanym przez ONZ w 2003 roku Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów. Weszło w życie 20 stycznia 2009 roku. Rozporządzenie CLP definiuje m.in. klasę zagrożenia, import i wprowadzenie substancji do obrotu handlowego. Zwraca też uwagę, aby karta produktu była dostępna na żądanie.

W Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie obowiązuje inny system normujący MSDS-y. American National Standards Institute wymaga, aby w przypadku importu lub eksportu substancji chemicznych producent dołączał dwa dokumenty. W tym przypadku muszą być to odpowiednio przygotowane (na dwa rynki) karty charakterystyki produktu. Podlegają one obowiązkowi spełniania norm UE oraz NAFTA. Wbrew pozorom wytyczne Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej nie są w pełni uznawane przez kraje UE i NAFTA, dlatego bezpośrednim punktem oparcia muszą pozostać właściwe dla tych polityczno-gospodarczych związków rozporządzenia.
Opracowanie zgodnej z przepisami i odpowiednio przystępnej karty produktu wymaga wzięcia pod uwagę wszystkich norm, które są niezbędne do wprowadzenia substancji i mieszanin do obiegu handlowego. Dlatego do jej przygotowania potrzebni są zawsze odpowiednio wykwalifikowani specjaliści dysponujący wiedzą i doświadczeniem.

Dane kontaktowe

Feed REACH Consulting
Małgorzata Krenke
Doradca ds ADR/No 1566/2017
ul. Karłowicza 6
99-300 Kutno
REGON: 362821529
NIP: 775-153-41-31

Formularz kontaktowy

Blog
Jakie są rodzaje piktogramów CLP i jak je umieszczać?

Piktogramy CLP (Classification, Labelling, and Packaging) to zestaw graficznych symboli stosowanych do oznaczania substancji chemicznych i mieszanin. Są zgodne z europejskim systemem klasyfikacji, oznakowania i pakowania materiałów. Obecnie każda substancja lub mieszanina stwarzająca zagrożenie dla ludzi czy środowiska musi być opatrzona etykietą. W dzisiejszym wpisie rozwiniemy temat aktualnego oznakowania CLP poprzez piktogramy. Czym są piktogramy… Czytaj więcej

Rejestracja produktów biobójczych (biocydów) – Zaufaj nam!

Rejestracja produktów biobójczych to wyzwanie, z którym producenci często się zmagają. Dzięki naszemu doświadczeniu, zapewniamy Państwu gwarancję skuteczności, jednocześnie oszczędzając Państwa cenny czas. Naszym celem jest zagwarantowanie, że produkty biobójcze wprowadzane na rynek są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz cechują się wysoką skutecznością. Nasi eksperci dbają o to, abyście Państwo byli dobrze poinformowani na każdym… Czytaj więcej

Magazynowanie substancji niebezpiecznych zgodne z aktualnymi przepisami

Magazynowanie substancji niebezpiecznych niesie za sobą szereg potencjalnych zagrożeń. Dlatego analiza tego zagadnienia powinna uwzględniać skutki dotyczące zdrowia i życia pracowników magazynu, ryzyko dla samego budynku magazynowego oraz istniejącego w nim wyposażenia, a także aspekty związane z ochroną środowiska i mieszkańców otaczającego go obszaru. Właściciel lub zarządzający takim magazynem ponosi odpowiedzialność za ewentualne incydenty, a… Czytaj więcej

Zmiany w kartach charakterystyki – jakie obowiązują od 2023 roku?

Rozporządzenie Komisji UE wprowadziło zmiany do załącznika II REACH określającego standardy dotyczące przygotowywania kart charakterystyki, stosowanych w Unii Europejskiej do przekazywania informacji o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. W związku z powyższym obowiązują nowe karty charakterystyki od 1 stycznia 2023 r. Jakie wymagania spoczywają na firmach odnośnie wdrożenia zmian w kartach charakterystyki od 2023 r…. Czytaj więcej

×

 

Doradztwo ADR

Kliknij w ikonę "ADR" poniżej aby rozpocząć czat z naszym doradcą.

× W czym możemy pomóc?