Jak wygląda egzamin ADR i po co on jest?

Mijając codziennie tiry czy cysterny, ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, co znajduje się w środku. Często są to niebezpieczne substancje, na które trzeba szczególnie uważać. Naturalnie nie może ich przewozić dowolnie wybrana osoba. Do tego typu transportu potrzebna jest wiedza specjalistyczna,której nie uzyska się w trakcie standardowego kursu na prawo jazdy kategorii C…. Czytaj więcej


Doradztwo ADR – jakie są jego zalety? Cz. 1

Czym jest transport ADR? To nic innego jak przewóz towarów niebezpiecznych, które mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo zarówno dla zdrowia i życia ludzi, jak i dla środowiska naturalnego. Co jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości? W obecnych czasach wystarczy się po prostu skontaktować z doświadczonymi doradcami. Pomogą oni w zakresie oznakowania materiałów niebezpiecznych, dopasowania środka transportu, zabezpieczenia… Czytaj więcej


Obowiązek notyfikacji substancji niebezpiecznych — co warto wiedzieć?

Głównym celem uchwalenia rozporządzenia 1272/2008/WE było zwiększenie poziomu ochrony środowiska oraz ludzkiego zdrowia. Dla wielu przedsiębiorców nowa ustawa okazała się jednak skomplikowana ze względu na obowiązek notyfikacji substancji niebezpiecznych. Na czym ona polega, w jaki sposób funkcjonuje w praktyce oraz jaki jest jej cel? Ponadto, skąd przedsiębiorca ma wiedzieć, czy oferowana substancja na pewno nadaje… Czytaj więcej


Jak oznakować transport towarów niebezpiecznych?

Międzynarodowy transport ładunków niebezpiecznych może odbywać się zarówno drogą lądową (ADR), śródlądową (ADN), morską (IMDG), kolejową (RID) jak i lotniczą (IATA). W każdym z wymienionych rodzajów transportu obowiązują odmienne regulacje i przepisy prawne, z którymi należy się zapoznać w pierwszej kolejności. W przypadku przewozu towarów istotne jest także odpowiednie oznakowanie oraz klasyfikacja ładunków. Oznakowanie towarów… Czytaj więcej


Oznakowanie cystern ADR

Różnego rodzaju pojazdy, cysterny i kontenery, które wykorzystywane są do transportu towarów niebezpiecznych powinny być odpowiednio oznakowane. Tego typu oznakowanie opisane jest w przepisach Umowy ADR, gdzie wyróżnia się elementy tego typu oznakowania, takie jak: – nalepki ostrzegawcze – tablice barwy pomarańczowej – znaki Podlegają one specjalnym wytycznym i muszę być zgodne z obowiązującymi normami…. Czytaj więcej


Kody UFI 2021 – Nowe obowiązki dla producentów, dostawców produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne

Od 1 stycznia 2021 r., zgodnie z załącznikiem VIII do Rozporządzenia CLP zmieniają się zasady zgłaszania i znakowania opakowań produktów [mieszanin] zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. [np. produkty z chemii gospodarczej w tym detergenty; chemii budowlanej np. kleje, farby, rozpuszczalniki; produkty biobójcze w tym tak popularne ostatnio płyny bakteriobójcze czy wirusobójcze oraz wiele innych produktów]. Firmy wprowadzające… Czytaj więcej


NOWY format karty charakterystyki w 2021 roku – Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.

Od dnia 1 stycznia 2021 r obowiązuje  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) Zmiany w formacie Karty Charakterystyki dotyczyć będą: * nowych wymogów dla nanopostaci substancji,… Czytaj więcej


Jak wygląda usługa tworzenia planu ochrony towarów niebezpiecznych przez specjalistę ADR?

Wydarzenia z 11 września 2001 roku wskazały nam z całą mocą konieczność ochrony przewozu towarów niebezpiecznych przed dostępem ze strony osób niepożądanych. Niektóre towary niebezpieczne mogą być wykorzystywane jako narzędzie realizowania celów przez terrorystów i szaleńców zagrażających nieświadomym świadkom zdarzeń. Ze względu na to, przepisy ADR rozszerzono o zapisy odnoszące się do przewozu substancji uznanych… Czytaj więcej


Karta charakterystyki towaru wybuchowego, zasady przewozu

Zapraszamy przedsiębiorstwa potrzebujące pomocy w ustaleniu karty charakterystyki towaru wybuchowego. Nasz doradca ADR wskaże, jak bezpiecznie przewozić materiały wybuchowe, jak oznaczyć transport oraz jaką dokumentację zgromadzić. Sprawdź ofertę: karta substancji niebezpiecznej.   Przewóz towarów wybuchowych Jak określa wykaz towarów niebezpiecznych, materiały wybuchowe należą do klasy I. Jak je rozpoznać i prawidłowo oznakować? W jaki sposób… Czytaj więcej


Klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR

Klasyfikacja niebezpiecznych substancji chemicznych jest niezwykle ważną dokumentacją, aby bezpiecznie przewozić towar zagrażający otoczeniu. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych ADR polega na przypisaniu towaru do rodzaju zagrożenia dominującego, które jest powodowane przez ten towar. Pod pojęciem zagrożenia dominującego kryje się zagrożenie, które góruje nad innymi rodzajami zagrożeń w sytuacji spełnienia przez towar zagrożenia różnych klas. ADR materiały… Czytaj więcej