Rejestracja produktów biobójczych (biocydów) – Zaufaj nam!

Rejestracja produktów biobójczych to wyzwanie, z którym producenci często się zmagają. Dzięki naszemu doświadczeniu, zapewniamy Państwu gwarancję skuteczności, jednocześnie oszczędzając Państwa cenny czas. Naszym celem jest zagwarantowanie, że produkty biobójcze wprowadzane na rynek są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz cechują się wysoką skutecznością. Nasi eksperci dbają o to, abyście Państwo byli dobrze poinformowani na każdym… Czytaj więcej


Magazynowanie substancji niebezpiecznych zgodne z aktualnymi przepisami

Magazynowanie substancji niebezpiecznych niesie za sobą szereg potencjalnych zagrożeń. Dlatego analiza tego zagadnienia powinna uwzględniać skutki dotyczące zdrowia i życia pracowników magazynu, ryzyko dla samego budynku magazynowego oraz istniejącego w nim wyposażenia, a także aspekty związane z ochroną środowiska i mieszkańców otaczającego go obszaru. Właściciel lub zarządzający takim magazynem ponosi odpowiedzialność za ewentualne incydenty, a… Czytaj więcej


Zmiany w kartach charakterystyki – jakie obowiązują od 2023 roku?

Rozporządzenie Komisji UE wprowadziło zmiany do załącznika II REACH określającego standardy dotyczące przygotowywania kart charakterystyki, stosowanych w Unii Europejskiej do przekazywania informacji o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. W związku z powyższym obowiązują nowe karty charakterystyki od 1 stycznia 2023 r. Jakie wymagania spoczywają na firmach odnośnie wdrożenia zmian w kartach charakterystyki od 2023 r…. Czytaj więcej


Rozporządzenie CLP – oznakowanie i klasyfikacja

Obchodzenie się z niebezpiecznymi substancjami wymaga szczególnej ostrożności nie tylko ze względu na bezpieczeństwo osoby mającej z nimi kontakt, ale także jej otoczenia, środowiska etc. Dlatego właśnie istotne jest zrozumienie i przestrzeganie zasad Rozporządzenia CLP, które stanowi o klasyfikacji, oznakowaniu i pakowaniu substancji chemicznych. W dzisiejszym wpisie przedstawimy wszystkie kwestie z nim związane. Spis treści:1… Czytaj więcej


Rozporządzenie REACH – co to jest?

W dążeniu do zabezpieczenia ludzkiego zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego przed różnorodnymi zagrożeniami, Unia Europejska nakłada na firmy zobowiązania mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia określonych niebezpieczeństw. Jednym z zasadniczych zestawów uregulowań w tym obszarze są rozporządzenia REACH. Między innymi producentów i importerów substancji chemicznych w świetle przepisów zobowiązuje się do zrozumienia potencjalnych niekorzystnych skutków… Czytaj więcej


Jak magazynować materiały niebezpieczne?

Tak jak w przypadku jakiegokolwiek obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi, sposób, w jaki się je magazynuje, również jest ściśle określony. Pod uwagę trzeba wziąć wiele czynników takich jak warunki panujące w danej przestrzeni, parametry budynku etc. Wiąże się to z wieloma aspektami. Jak więc powinno się magazynować substancje niebezpieczne, aby zapewnić prawidłową ochronę środowiska i… Czytaj więcej


Rozporządzenie PIC – eksport oraz import

Głównym celem rozporządzenia PIC (UE) 649/2012 jest niegroźny dla ludzi i środowiska eksport oraz import niektórych niebezpiecznych chemikaliów, a także bezpieczne obchodzenie się z nimi i prawidłowe stosowanie. Aby eksport oraz import (PIC) mógł odbywać się w sposób legalny, na przedsiębiorstwa nakłada się adekwatne obowiązki. W ten sposób promuje się odpowiedzialne działania w ramach międzynarodowego… Czytaj więcej


Sposoby przewozu towarów niebezpiecznych

ADR jest określeniem odnoszącym się do międzynarodowej umowy, dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych. Składa się ona z przepisów dla transportu drogowego, które związane są z opakowaniami, zabezpieczeniami ładunków i substancji niebezpiecznych. ADR to termin międzynarodowy, mimo że jest to skrót pochodzący z języka francuskiego, to w każdym kraju jest tak samo rozpoznawalny. Transport towarów niebezpiecznych, aby… Czytaj więcej


Jakie produkty powinny posiadać kartę charakterystyki?

Karta charakterystyki to bez wątpienia ważny dokument, który jest prawnie wymagany dla określonej części chemikaliów. Jednak trzeba zauważyć, że nie dla wszystkich. Często bowiem wynikają sytuacje, w których dokument ten sporządzany jest zupełnie bez konieczności wynikającej z przepisów. W takim razie, jakie substancje powinny posiadać kartę charakterystyki, a jakie nie? Spis treści:1 Czym jest karta… Czytaj więcej


Jak wygląda egzamin ADR i po co on jest?

Mijając codziennie tiry czy cysterny, ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, co znajduje się w środku. Często są to niebezpieczne substancje, na które trzeba szczególnie uważać. Naturalnie nie może ich przewozić dowolnie wybrana osoba. Do tego typu transportu potrzebna jest wiedza specjalistyczna, której nie uzyska się w trakcie standardowego kursu na prawo jazdy kategorii… Czytaj więcej