Transport towarów niebezpiecznych wymaga spełnienia szeregu wymogów, regulowanych odpowiednimi przepisami, dotyczących właściwego ich oznakowania. Firma Feed Reach Consulting zapewnia odpowiednie zabezpieczenie produktów oraz zminimalizowanie skali mogących wystąpić szkód. Do najważniejszych punktów gwarantujących najwyższy stopień eliminacji ryzyka należą ścisłe przepisy dotyczące odpowiedniego oznakowania, załadunku, rozładunku, pakowania, jak również procedur naprawczych, jeśli będą one konieczne.