Nasze usługi

Tworzenie kart charakterystyki

Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych

Aktualizacja kart charakterystyki

Czytaj więcej o karcie charakterystyki

Karta charakterystyki produktu - kiedy trzeba ją mieć?

Tłumaczenie kart charakterystyki

Karta charakterystyki a karta techniczna produktu

Karta charakterystyki substancji chemicznej UE vs kraje NAFTA

Substancje chemiczne i mieszaniny niebezpieczne wymagają starannego przygotowania oraz profesjonalnego oznakowania dla celów jakościowych i zachowania bezpieczeństwa. Firma Feed REACH Consulting posiada wszelkie uprawnienia do przygotowywania karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo użytkowania substancji oraz porządek w dokumentacji. Tworzenie kart charakterystyki substancji chemicznych niebezpiecznych i szkodliwych (MSDS / SDS) jest zadaniem grupy specjalistów, którzy na co dzień zajmują się takimi zadaniami, mając wysokie pojęcie w tej dziedzinie. Powierzając naszej firmie to zadanie można mieć pewność, że wszystkie karty charakterystyki środków chemicznych będą wykonane prawidłowo.

Substancje chemiczne – oznakowanie

Feed REACH Consulting dokłada wszelkich starań, aby spełnić wszystkie oczekiwania naszych klientów. Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego jest szczególnym dokumentem, który wymaga nie tylko znajomości ważnych kwestii, ale również dużego skupienia oraz rzetelności. Sprostanie wymaganiom jakościowym stoi u nas na pierwszym miejscu, z czego wynika, że każda karta charakterystyki substancji niebezpiecznych wykonywana jest z najwyższą skrupulatnością. W szczególności dążymy do tego, by wszelkie formalności zgadzały się z aktualnymi przepisami prawa i istniejącymi restrykcjami jak np. nowe Rozporządzenie Komisji (UE) dotyczące karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu ADR, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
Dokładnie zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest oznakowanie substancji chemicznych i stworzenie adekwatnej karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego, produktu chemicznego, leczniczego czy spożywczego, co związane jest stricte z kwestiami bezpieczeństwa. Podstawowymi cechami naszej firmy są: profesjonalizm, wysokie doświadczenie oraz odpowiedzialne podejście do każdego zadania. Wszystkie karty charakterystyki substancji chemicznych niebezpiecznych wykonujemy tylko i wyłącznie zgodnie z aktualnymi przepisami.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej – jak ją przygotowujemy?

Dobrze przygotowana karta charakterystyki substancji szkodliwych jest ściśle określona w normach REACH i CLP. Musi posiadać niezbędne informacje o ryzyku stosowania substancji oraz odpowiednie oznakowanie, zgodnie z wymogami prawa. Tylko tak przygotowane karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych będą mogły spełniać swoje przeznaczenie zgodnie z prawdą. Ponadto karty msds / sds produktu muszą posiadać takie informacje, jak:

  • informacje o szczegółowej klasyfikacji właściwości substancji niebezpiecznych oraz mieszanin, których zastosowanie wiąże się z zagrożeniem,
  • analiza rodzajów powyższych substancji,
  • odpowiednie oznakowanie preparatu zgodne z wytycznymi, które nadawane jest na podstawie jego właściwości,
  • karta bezpieczeństwa produktu musi zawierać także zasady postępowania podczas kontaktu z substancją, a także bezpieczeństwo stosowania produktu.

Rzetelne, profesjonalne sporządzanie karty charakterystyki środków chemicznych, odpadów, materiałów, preparatów niebezpiecznych pozwalają na trafną identyfikację zagrożeń i szybką oraz prawidłową reakcję w przypadku awarii lub wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej.

Zmiany w kartach charakterystyki obowiązujące od 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, co nakłada na firmy konkretne wymogi dotyczące wdrożenia najnowszych zmian. Rozporządzenie Komisji UE wprowadziło istotne modyfikacje do załącznika II REACH, określającego standardy opracowania karty charakterystyki MSDS, mające zastosowanie w Unii Europejskiej do przekazywania informacji o substancjach chemicznych i ich mieszaninie. Najważniejsze zmiany dotyczą między innymi sekcji 9, nowego podrozdziału 11.2 i podsekcji 12.6 i 12.7. W nowej karcie charakterystyki substancji chemicznej muszą zostać uwzględnione stężenia graniczne, informacje o nanopostaci substancji oraz wpływ na funkcjonowanie układu hormonalnego.

W sekcji 9 w przypadku substancji stałych dodano nową cechę – charakterystykę cząsteczek. Nowa podsekcja 11.2 karty charakterystyk substancji chemicznych powinna zawierać ewentualne informacje o szkodliwych skutkach dla zdrowia wynikających z właściwości zakłócających funkcjonowanie układu hormonalnego. W obszarze nowych podsekcji 12.6 i 12.7 karty charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej należy z kolei umieścić informacje dotyczące negatywnego wpływu tych zakłóceń na środowisko.

Natomiast sekcje 14.1 oraz 14.7 karty charakterystyki preparatu i produktu niebezpiecznego przewidują dodatkowe informacje o bezpieczeństwie i ochronie środowiska, z uwzględnieniem wymagań pracowników zatrudnionych przy transporcie niebezpiecznych towarów, zarówno na morzu, jak i na wodach śródlądowych, zgodnie z przepisami IMO. Uwzględniono również dostosowanie karty charakterystyki do przepisów załącznika VIII do rozporządzenia CLP. Wskazówki o informacjach, które trzeba podać podczas tworzenia kart charakterystyk substancji i mieszanin niebezpiecznych, można znaleźć w załączniku VI rozporządzenia CLP.

Serdecznie zapraszamy Państwa do indywidualnego kontaktu i gwarantujemy, że opracowanie przez nas karty charakterystyki produktu spożywczego lub karty charakterystyki substancji chemicznej spełni wszystkie wymagania, w najlepszym stosunku jakości do ceny.

Dane kontaktowe

Feed REACH Consulting
Małgorzata Krenke
Doradca ds ADR/No 1566/2017
ul. Karłowicza 6
99-300 Kutno
REGON: 362821529
NIP: 775-153-41-31

Formularz kontaktowy

×

 

Doradztwo ADR

Kliknij w ikonę "ADR" poniżej aby rozpocząć czat z naszym doradcą.

× W czym możemy pomóc?