Feed REACH Consulting świadczy usługi pozwalające zachować obowiązujący w Unii Europejskiej wymóg bezpłatnego udostępniania karty charakterystyki każdemu potencjalnemu odbiorcy danego produktu.
W ramach tych usług wchodzą:
– przygotowanie profesjonalnej klasyfikacji mieszanin chemicznych – zgodnej z obowiązującymi przepisami,
– przygotowanie kart charakterystyki mieszanin chemicznych w oparciu o składniki i stężenia występujące w danym produkcie,
– przygotowanie karty bazując na dokumentach przedstawionych przez producenta mieszaniny.
– aktualizacja kart dotychczas istniejących w oparciu o analizę przepisów.
– zgłoszenie przygotowanej karty do Inspektora ds. Substancji Chemicznych (poprzez system ELIDOM),
– przeklasyfikowania obowiązującej klasyfikacji DSD-DPD na nowe klasyfikacje, zgodnie z normami rozporządzenia CLP, w ramach której brane są pod uwagę nowe zakresy stężeń oraz nowe kategorie zagrożeń.

Wszelkie działania zgodne są z rozporządzeniem Unii Europejskiej nr 1272/2008 CLP. W przygotowanej karcie zostaną zawarte wszelkie wymagane opisy klasyfikacji, wymogi bezpieczeństwa i obchodzenia się z produktem, jak również prawidłowa klasyfikacja.