Karta charakterystyk substancji chemicznych lub mieszanin powinna spełniać wymagania ustalone przez Unię Europejską oraz wspólnoty przynależne. Tłumaczenie na język lub języki urzędowe, w danym kraju, charakteryzuje się następującymi wymogami:

Dodatkowo, należy pamiętać, że poza składnikami niebezpiecznymi czy posiadanymi właściwościami, wszystko należy dopasować do norm prawnych panujących w danym kraju. Ma to znaczenie w przypadku tłumaczeń, ze względu na poprawne określenie i usankcjonowanie w państwie, do którego dana substancja niebezpieczna docelowo trafia.

Przetłumaczona karta charakterystyki powinna znajdować się w widocznym miejscu, aby konsument nie miał wątpliwości co do jej występowania. Powinna być wystarczająco duża i czytelna, aby każdy z łatwością mógł się z nią zapoznać.