Jak magazynować materiały niebezpieczne?

magazynowanie substancji niebezpiecznych

Tak jak w przypadku jakiegokolwiek obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi, sposób, w jaki się je magazynuje, również jest ściśle określony. Pod uwagę trzeba wziąć wiele czynników takich jak warunki panujące w danej przestrzeni, parametry budynku etc. Wiąże się to z wieloma aspektami. Jak więc powinno się magazynować substancje niebezpieczne, aby zapewnić prawidłową ochronę środowiska i ludzi mających z nimi styczność? Przedstawimy tę kwestię w dzisiejszym wpisie.

Magazynowanie ADR – jak się do tego zabrać?

Magazynowanie substancji niebezpiecznych ADR to tak naprawdę bardzo rozległy temat, do którego nie da się podejść uniwersalnie. Obecnie prawo nie definiuje przepisów dotyczących konkretnych substancji. Każda z nich ma inną specyfikę, dlatego przechowywana może być także w inny sposób. Jak więc podejść do tematu w odpowiedni sposób? Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z właściwościami danej substancji i na ich podstawie dobrać odpowiednią metodę magazynowania wewnątrz budynku. Dobrym wyjściem jest zadawanie pytań kontrolnych mających na celu przybliżenie jej specyfikacji. W ten sposób łatwiej jest znaleźć odpowiednie rozwiązanie na przechowywanie danej substancji w odpowiednich warunkach.

Odpowiednio przygotowana przestrzeń magazynowa

Każde miejsce, w którym w większej ilości znajdują się mieszaniny stwarzające zagrożenie, powinno być odpowiednio oznakowane piktogramami. Warunki, które muszą spełniać dane magazyny, określa prawo budowlane. Dodatkowo w budynkach przeznaczonych do składowania tego typu towarów powinny być wywieszone instrukcje określające sposób przechowywania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych. Niezwykle istotne jest także, aby każdy z pracowników zatrudnionych przy tych pracach był zaznajomiony z treścią instrukcji. W ten sposób można uniknąć wielu wypadków.

Odpowiednie opakowania

Do magazynowania ADR wykorzystuje się m.in.: wanny wychwytowe, stacje poboru, szafy bezpieczeństwa, szafy na butle gazowe, systemy ochrony powierzchni, regały materiałów niebezpiecznych czy sorbenty. Opakowania te muszą być odpowiednio oznakowane. Przechowywanie substancji chemicznych powinno odbywać się w taki sposób, aby nie dopuścić do przedostania się ich do gruntów, wód czy powietrza (w zależności od właściwości danej mieszaniny). Osoba odpowiedzialna za prowadzenie działalności gospodarczej ma obowiązek zabezpieczenia przed ich emisją.

ADR i magazynowanie to trudne tematy dla osób nieposiadających specjalistycznej wiedzy na temat danych substancji. Wiele przedsiębiorców decyduje się nie ryzykować i skorzystać z pomocy doświadczonej firmy, której kwalifikacje pomogą zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy.