Jak wygląda egzamin ADR i po co on jest?

Mijając codziennie tiry czy cysterny, ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, co znajduje się w środku. Często są to niebezpieczne substancje, na które trzeba szczególnie uważać. Naturalnie nie może ich przewozić dowolnie wybrana osoba. Do tego typu transportu potrzebna jest wiedza specjalistyczna, której nie uzyska się w trakcie standardowego kursu na prawo jazdy kategorii C. W tym przypadku potrzebne będą dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia potwierdzone zdanym egzaminem ADR. Bez nich przewożenie substancji niebezpiecznych jest zabronione. Na egzaminy ADR zapisują się osoby zaangażowane w operacje związane z przewozem towarów niebezpiecznych, takie jak załadunek, rozładunek, pakowanie oraz czynności nadawcze. Uprawnienia ADR można uzyskać tylko i wyłącznie za sprawą pozytywnego wyniku egzaminu ADR, o którym dzisiaj wszystko opowiemy.

Co trzeba zrobić, żeby podejść do egzaminu ADR?

Tak jak w przypadku egzaminów na prawo jazdy, do tego z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych nie można podejść ot, tak po prostu. Konieczne jest ukończenie profesjonalnego szkolenia ADR. Kurs z tego typu transportu prowadzą doświadczeni specjaliści posiadający odpowiednią, szeroką wiedzę i certyfikaty. Jeśli chodzi o długość szkolenia ADR, to różni się ona w zależności od firmy szkoleniowej. Zazwyczaj jest to kilkanaście do dwudziestu godzin lekcyjnych, czyli takich trwających 45 minut.

Niesamowicie istotne jest, aby wybrać odpowiednią firmę zajmującą się kursami ADR. Osoba prowadząca szkolenie musi mieć nie tylko szeroką wiedzę z zakresu, z którego edukuje innych, ale też umieć przekazać ją w sposób ciekawy i zrozumiały dla każdego uczestnika. Transport materiałów niebezpiecznych to poważny temat. Osoby odpowiedzialne za należyte przygotowanie do egzaminu ADR muszą odznaczać się szczególną wiedzą w kwestii oznaczeń. Kursant musi wiedzieć, jak właściwie reagować w różnych przypadkach. Dlatego właśnie wybór dobrego kursu przed przystąpieniem do egzaminów ADR jest tak ważny.

Rodzaje kursów i egzaminów ADR

Bardzo ważną kwestią jest fakt, że temat ADR nie jest zamknięty tylko na jednym szczeblu. Najpierw obowiązuje ogólny kurs i podstawowy egzamin ADR. Dopiero po jego zdaniu można przejść na bardziej zaawansowany etap. Kursy specjalistyczne są z reguły nieco krótsze i zawierają specjalistyczną wiedzę z zakresu transportu konkretnych substancji.

Dzielą się one na:

  • przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach
  • przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe
  • przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze

Jak wyglądają egzaminy ADR?

Egzaminy z zakresu ADR zawsze mają formę testu wielokrotnego wyboru. Podstawowa wersja składa się z trzydziestu pytań, każde z nich ma cztery odpowiedzi, z których zawsze tylko jedna jest poprawna. Czas na udzielenie odpowiedzi to sześćdziesiąt minut. Sama forma sprawdzania wiedzy jest taka sama w przypadku egzaminów specjalistycznych, jednak inaczej to wygląda w kwestii czasu i ilości pytań. Ten dotyczący przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach zawiera 18 pytań. Przewidziany czas trwania tego testu to 40 minut. Egzaminy ADR na przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 1 i przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 7 trwają po pół godziny, a liczba pytań, na które trzeba podczas nich odpowiedzieć, to 15.

Co obejmuje zakres materiału i jakie są kryteria zdawania?

Zakres materiału do egzaminów ADR obejmuje takie zagadnienia jak klasyfikacja substancji niebezpiecznych, zasady pakowania oraz wymogi dotyczące dokumentacji przewozowej. Kursantów obowiązuje znajomość aktualnych przepisów prawa w kontekście przewożenia niebezpiecznych materiałów. Egzamin ADR dotyka też wiedzy o postępowaniu w sytuacjach awaryjnych.

Kryterium zdawana jest takie samo w przypadku wszystkich egzaminów ADR, trzeba poprawnie odpowiedzieć na ⅔ pytań. Jeśli udało się zdać, uprawnienia można odebrać w ciągu siedmiu dni. Co w sytuacji, kiedy ktoś nie uzyska pozytywnego wyniku na egzaminie ADR? W takim wypadku ma się nielimitowaną ilość podejść w ciągu sześciu miesięcy. Trzeba pamiętać jednak, że każde podejście do egzaminu ADR jest odpłatne.

Na jak długo starczą uprawnienia ADR?

Kolejną bardzo ważną kwestią jest fakt, że kursy i egzaminy ADR nie są wydawane bezterminowo. Uzyskane zaświadczenie po zdaniu egzaminu ważne jest tylko przez pięć lat. Jeśli ktoś potrzebuje uprawnień na dłuższy czas, to musi pamiętać o ponownym zrobieniu kursu i zdaniu egzaminu na dwanaście miesięcy przed końcem ważności aktualnego zaświadczenia. Jest to bardzo ważne, ponieważ transport materiałów niebezpiecznych bez odpowiednich dokumentów może wiązać się z poważnymi konsekwencjami.