Karta charakterystyki towaru wybuchowego, zasady przewozu

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa zajmujące się transportem materiałów wybuchowych i potrzebujące pomocy w ustaleniu karty charakterystyki towaru wybuchowego. Nasz doradca ADR wskaże, jak bezpiecznie przewozić materiały wybuchowe, jak oznaczyć transport oraz jaką dokumentację zgromadzić.

Sprawdź ofertę: karta substancji niebezpiecznej.

Transport materiałów wybuchowych

Jak określa wykaz towarów niebezpiecznych, materiały wybuchowe należą do klasy I. Jak je rozpoznać i prawidłowo oznakować? W jaki sposób prawidłowo zrealizować transport materiałów wybuchowych? Sprawdź, jakie są zasady pakowania tego rodzaju substancji, jakie ograniczenia obowiązują przy ładowaniu ich razem oraz jak powinny być oznakowane pojazdy i przesyłki z towarami wybuchowymi.

Substancje niebezpieczne z klasy I, czyli towary wybuchowe nie mogą być przewożone luzem. Najczęściej transportuje się je w sztukach przesyłek, rzadko w cysternach.

Opakowania dla materiałów wybuchowych

Opakowania, w których będziemy przewozili substancje niebezpieczne powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby chroniły przed uwolnieniem się substancji niebezpiecznych. Powinny być to opakowania niedoprowadzające do zwiększania ryzyka wystąpienia samozapłonu nawet w sytuacji, gdy podczas transportu materiałów wybuchowych podniesie się temperatura, zmieni wilgotność powietrza lub gdy zmienia się parametry ciśnienia. Nie mogą to być opakowania, których przenoszenie byłoby niebezpieczne – substancje wybuchowe muszą być zapakowane tak, aby można było je spokojnie przesuwać i podnosić.

Opakowania substancji wybuchowych powinny być dodatkowo zaprojektowane tak, aby możliwe było piętrzenie ładunku (układanie jednej paczki na drugiej). Opakowanie nie może wówczas odkształcać się lub wywierać nacisku na materiały wybuchowe. Jednocześnie, opakowania nie mogą być zbyt mocne, bo w razie wybuchu działają odłamkowo. Jeśli więc przepisy ADR stanowią, że dla konkretnego materiału wybuchowego muszą być zastosowane najmocniejsze opakowania, to jednak w przypadku towarów wybuchowych nigdy nie mogą to być opakowania metalowe.

Znakowanie towarów wybuchowych

Towary niebezpieczne wybuchowe przewożone w sztukach powinny mieć oznaczenie numerem UN (na każdej sztuce przesyłki). Każda paczka musi mieć też prawidłową nazwę przewozową. Nazwę należy podać w języku kraju, z którego następuje nadanie przesyłki oraz w jednym z tych trzech języków: niemiecki, angielski lub francuski. Jeśli to możliwe, obok nalepki z numerem UN powinna znajdować się nalepka informująca o zagrożeniach.

Jeśli towary niebezpieczne mają być przewożone w dużych grupach, wówczas należy zorganizować dla nich trzy rodzaje opakowań: wewnętrzne, pośrednie i zewnętrzne.

Znakowanie pojazdów przewożących materiały wybuchowe

Znakowanie auta transportującego materiały wybuchowe powinno uwzględniać nalepki na bokach i z tyłu pojazdu. Dodatkowo, jeśli towar przewożony jest w kontenerze, wówczas nalepki powinny znajdować się z 4 stron pojazdu. Z przodu i z tyłu pojazdu powinny znajdować się gładkie tablice pomarańczowe.