Transport ADR – przepisy, procedury i wymogi ADR dla załogi pojazdu

klasyfikacja towarów niebezpiecznych

Poza tym, że przewóz materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym regulują przepisy prawa, zastosowanie mają również procedury wynikające z tak zwanego zdrowego rozsądku. W życiu zawodowym każdego kierowcy z uprawnieniami ADR obecny jest szereg procedur, których naczelną zasadą jest „dmuchanie na zimne”. Wszystko po to, aby ładunek całkowity ADR mógł bezpiecznie dotrzeć na dane miejsce. Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje, które ułatwią przewóz ładunków niebezpiecznych w transporcie drogowym zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Umowy Europejskiej ADR.

Zasady obowiązujące kierowcę ADR według przepisów

Kierowca ADR zajmujący się przewozem materiałów muszą doskonale znać obecnie obowiązujące prawo, ponieważ zawiera ono wiele rygorystycznych przepisów i zasad, które zostały stworzone w celu minimalizacji ryzyka dla ludzi, środowiska oraz mienia.

Najważniejsze z norm ADR dla kierowców to:

  • Zakaz przewozu dodatkowych pasażerów

W czasie przewozów ADR, w pojeździe może znajdować się jedynie załoga – kierowca ADR i ewentualna osoba towarzysząca ze względów bezpieczeństwa, ochrony lub szkolenia, lub z powodu innych czynności transportowych.

  • Certyfikat ADR dla załogi pojazdu

Według przepisów ADR każda z dodatkowych osób znajdująca się na pokładzie pojazdu realizującego transport ADR powinna przejść odpowiednie szkolenie z zakresu zagrożeń powiązanych z przewożonym ładunkiem i procedur awaryjnych.

  • Zakaz otwierania przez członków załogi przesyłki zawierającej substancje niebezpieczne

Zakaz ten nie obejmuje np. odłączenia paczki z opakowania zbiorczego lub jednego pakunku z kontenera. Przepisy związane z tą kwestią nie obejmują zakazem pracowników służb celnych i innych pracowników zobowiązanych na przykład do rozładowania towaru.

  • Zakaz używania lamp o powierzchni metalowej w pobliżu ładunku niebezpiecznego

Podczas ADR-owych przewozów członkowie załogi nie powinni używać lampek i latarni, które mogą wywołać iskrę. Mogą oni natomiast korzystać z innych alternatyw. Na rynku dostępne są latarki o wysokim stopniu bezpieczeństwa, posiadające specjalne oznaczenia. Wykonane są z materiałów innych niż metalowe, dla których określono możliwość rozniecenia ognia jako minimalne.

  • Zakaz palenia papierosów podczas rozładunku towarów niebezpiecznych

Zachowanie ostrożności w kwestii możliwości rozniecenia ognia dotyczy również palenia papierosów – nie można spożywać wyrobów tytoniowych pozostając w pobliżu ładunku substancji niebezpiecznych w czasie, gdy są one rozładowywane. Zakaz palenia wyrobów tytoniowych, których używanie związane jest z korzystaniem z nieosłoniętego źródła ognia nie dotyczy sytuacji, gdy kierowca znajduje się w zamkniętej kabinie i np. prowadzi pojazd. W takiej sytuacji zakaz palenia nie obowiązuje. Od 2015 roku zakaz palenia podczas rozładunku substancji niebezpiecznych dotyczy również papierosów elektronicznych. Często na rozładunkach znajdują się ADR oznaczenia, które mają na celu przypomnieć o tym zakazie.

  • Zakaz działania silnika pojazdu, z którego rozładowywane są lub załadowywane towary niebezpieczne

Zakaz ten nie obejmuje sytuacji, gdy działanie silnika jest konieczne do działania pomp potrzebnych do rozładunku. Należy dodatkowo zawsze zwrócić uwagę na to, czy na terenie kraju, na którym aktualnie znajdujemy się, obowiązuje nakaz bezwzględnego wyłączenia silnika zawsze wtedy, gdy dochodzi do transportowania ładunku niebezpiecznego.

O czym dodatkowo należy pamiętać?

  • Nakaz używania hamulców postojowych oraz klinów do podłożenia pod koła pojazdu

Za każdym razem, gdy pojazd jest zostawiany na postoju należy zabezpieczyć go hamulcami postojowymi. Dodatkowo, przyczepy, które nie mają układu hamulcowego powinny być unieruchomione – w tym celu trzeba zastosować klin pod koła.

  • Podłączanie ABS

Poruszając się pojazdami wyposażonymi w system ADR składającymi się z ciągnika i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, należy mieć połączenia elektryczne pomiędzy obiema częściami o stopniu ochrony IP54. Powinny być one zaprojektowane w taki sposób, który uniemożliwiłby przypadkowe ich rozłączenie.