Transport ADR – przepisy, procedury i wymogi ADR dla załogi pojazdu

Poza tym, że przewóz materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym regulują przepisy prawa, zastosowanie mają również procedury wynikające z tak zwanego zdrowego rozsądku. W życiu zawodowym każdego kierowcy ADR obecny jest szereg procedur, których naczelną zasadą jest „dmuchanie na zimne”. Wszystko po to, aby ładunek całkowity ADR mógł bezpiecznie dotrzeć na dane miejsce. Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje, które ułatwią przewóz ładunków niebezpiecznych w transporcie drogowym.

Zakaz przewozu dodatkowych pasażerów

W czasie przejazdu, w pojeździe zawierającym towary ADR musi znajdować się jedynie załoga. Jest ona ściśle zdefiniowana przez ADR przepisy – jest to kierowca i ewentualnie osoba towarzysząca kierowcy tylko ze względu bezpieczeństwa, ochrony lub szkolenia, tudzież ze względu na inne czynności transportowe. Może to być więc drugi kierowca-zmiennik lub kierowca, który jest kandydatem do pracy, ewentualnie konwojent ochraniający ładunek, operator HDS (jeśli jest to pojazd wyposażony w HDS) lub osoba pilotująca/pomagająca rozładować transport, nadzorująca dokumenty. Kierowca w takim pojeździe musi posiadać uprawnienia ADR, które zagwarantują jego bezpieczeństwo podczas całego przejazdu. Ważny jest również kurs doradcy ADR, który musi odbyć osoba współpasażerska.

ADR szkolenia dla załogi pojazdu

Każda ze wspomnianych osób dodatkowych, która nie jest kierowcą, powinna znajdować się w pojeździe tylko za zgodą i wiedzą przedsiębiorstwa, dla którego pracuje pojazd, ponieważ jednak taka osoba powinna ściśle znać przepisy ADR. Ponadto, każdy z dodatkowych osób na pokładzie pojazdu realizującego transport ADR powinien przejść szkolenie z zakresu zagrożeń powiązanych z przewożonym ładunkiem oraz ADR szkolenie, które ma w swoim zakresie procedury awaryjne. Wszystkie szkolenia ADR dla kierowcy są niezbędne po to, aby mógł bezpiecznie pokonać całą trasę.

Przewóz ADR – gaszenie pożaru auta przewożącego substancje niebezpieczne

Wszyscy członkowie załogi pojazdu realizującego ładunki ADR powinni wiedzieć, w jaki sposób zgasić pożar, który może wystąpić na pokładzie. Wszyscy muszą wiedzieć, gdzie znajdują się gaśnice oraz jak je wydobyć z miejsca przechowywania w pojeździe. Dodatkowo konieczne jest poinstruowanie załogi o tym, jakiego rodzaju gaśnice znajdują się na pokładzie, czyli czy np. można ich użyć od razu, czy są wyposażone w zbijak. Jeśli towary niebezpieczne w transporcie drogowym nie mogą być gaszone za pomocą gaśnic, wówczas załoga powinna o tym wiedzieć jeszcze przed wyruszeniem w trasę. To jest kolejny powód, dlaczego szkolenie ADR jest tak istotne dla bezpieczeństwa kierowcy.

Zakaz otwierania przez członków załogi przesyłki zawierającej substancje niebezpieczne

Zakaz ten nie obejmuje np. odłączenia paczki z opakowania zbiorczego lub jednego pakunku z kontenera. Przepisy związane z tą kwestią nie obejmują zakazem pracowników służb celnych i innych pracowników zobowiązanych na przykład do rozładowania towaru. Przewozy ADR muszą odbywać się zgodnie z góry założonymi zasadami, które mają ochronić kierowcę przed ewentualną sytuacją kryzysową, kończącą się uszczerbkiem na zdrowiu.

Zakaz używania lamp o powierzchni metalowej w pobliżu ładunku niebezpiecznego

ADR przewóz nakazuje, że członkowie załogi nie powinni używać lampek i latarni, które mogą wywołać iskrę. Na rynku dostępne są latarki o wysokim stopniu bezpieczeństwa, posiadające specjalne oznaczenia. Wykonane są z materiałów innych niż metalowe, dla których określono możliwość rozniecenia ognia jako minimalne.

Zakaz palenia papierosów podczas rozładunku towarów niebezpiecznych

Zachowanie ostrożności w kwestii możliwości rozniecenia ognia dotyczy również palenia papierosów – nie można spożywać wyrobów tytoniowych pozostając w pobliżu ładunku substancji niebezpiecznych w czasie, gdy są one rozładowywane. Zakaz palenia wyrobów tytoniowych, których używanie związane jest z korzystaniem z nieosłoniętego źródła ognia nie dotyczy sytuacji, gdy kierowca znajduje się w zamkniętej kabinie i np. prowadzi pojazd. W takiej sytuacji zakaz palenia nie obowiązuje. Od 2015 roku zakaz palenia podczas rozładunku substancji niebezpiecznych dotyczy również papierosów elektronicznych. Często na rozładunkach znajdują się ADR oznaczenia, które mają na celu przypomnieć o tym zakazie.

Zakaz działania silnika pojazdu, z którego rozładowywane są lub załadowywane towary niebezpieczne

Zakaz ten nie obejmuje sytuacji, gdy działanie silnika jest konieczne do działania pomp potrzebnych do rozładunku. Należy dodatkowo zawsze zwrócić uwagę na to, czy na terenie kraju, na którym aktualnie znajdujemy się, obowiązują dodatkowe przepisy ADR, które być może nakazują bezwzględne wyłącznie silnika zawsze wtedy, gdy dochodzi do transportowania ładunku niebezpiecznego – całą tę wiedzę gwarantują kursy ADR.

Urządzenia, które wymagają działania silnika to wszelkiego rodzaju dźwigi, windy, a także podnośniki, które są wykorzystywane w sytuacji, gdy odbywa się transport substancji niebezpiecznych w sztukach. Cysterny ADR natomiast wymagają niekiedy pomp i kompresorów, do których działania również potrzebne jest działanie silnika pojazdu. Dzieje się tak szczególnie przy przewozie odpadów, które wymagają załadunku przy pomocy podciśnienia generowanego przez kompresor.

ADR karta – nakaz używania hamulców postojowych oraz klinów do podłożenia pod koła pojazdu

ADR kursy świadczą również informacje, które zawierają w sobie wymogi związane z pozostawaniem pojazdu podczas postoju powinny być szczególnie pieczołowicie respektowane. Za każdym razem, gdy pozostawiamy pojazd na postoju, powinniśmy upewnić się, czy został on zabezpieczony hamulcami postojowymi. Dodatkowo, przyczepy, które nie mają układu hamulcowego powinny być unieruchomione – w tym celu powinniśmy zastosować klina pod koła.

ADR logistyka – podłączanie ABS

Gdy poruszamy się pojazdami wyposażonymi w system ADR składającymi się z ciągnika i przyczepy a dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, powinniśmy mieć połączenia elektryczne pomiędzy obiema częściami o stopniu ochrony IP54. Powinny być to połączenia zaprojektowane w taki sposób, który uniemożliwiłby przypadkowe ich rozłączenie.

Certyfikat ADR

Dokument przewozowy ADR, kod ADR – wiele istotnych kwestii należy mieć na uwadze, rozpoczynając swoją przygodę jako kierowca lub jako współpasażer w przypadku transportu substancji niebezpiecznych. Dlatego tak istotny jest kurs. Doradca ADR również musi przez takowy przejść, aby mieć odpowiednie pojęcie wymagane na takim stanowisku. Nasza firma prowadzi kompleksową pomoc oraz szkolenie, zapewniające najwyższe przygotowanie przyszłych kierowców oraz niezbędna ilość informacji, którą musi posiadać doradca ADR. Kurs wykonywany jest przez doświadczone osoby, które poprowadzą uczestników od początku do końca.