Klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR

Klasyfikacja niebezpiecznych substancji chemicznych jest niezwykle ważną dokumentacją, aby bezpiecznie przewozić towar zagrażający otoczeniu. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych ADR polega na przypisaniu towaru do rodzaju zagrożenia dominującego, które jest powodowane przez ten towar. Pod pojęciem zagrożenia dominującego kryje się zagrożenie, które góruje nad innymi rodzajami zagrożeń w sytuacji spełnienia przez towar zagrożenia różnych klas. ADR materiały niebezpieczne są zagrożeniem dla życia człowieka, dlatego dokumentacja ADR musi być skrupulatnie wykonana w trosce o bezpieczeństwo. Nasza firma doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie są kryteria klasyfikacji odpadów, dlatego powierzając nam to zadanie można mieć pewność profesjonalnego i dokładnego wykonania.

 

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych  – dlaczego jest istotna?

Klasy materiałów niebezpiecznych prowadzą do nadania towarowi numeru UN, grupy pakowania, a także kodu klasyfikującego. Błędnie przeprowadzona klasyfikacja ładunków niebezpiecznych może spowodować, że towar niebezpieczny według ADR zostanie błędnie zapakowany, źle przewożony, a także źle załadowany. Z tego wynika, że oznaczenie substancji chemicznych jest ważnym krokiem, który musi zostać odpowiednio przeprowadzony. Wszystkie elementy przewozu mogą przyczynić się do stworzenia realnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, a także dla stanu środowiska naturalnego. Właściwa klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR powinna sprzyjać minimalizowaniu zagrożeń, które mogą pojawić się na kolejnych etapach rozładunków, załadunków i samego transportu. Dzięki temu przewóz materiałów niebezpiecznych ADR będzie mógł odbyć się bez żadnych przeszkód.

 

Klasy materiałów niebezpiecznych ADR – przepisy

Zgodnie z przepisami umów ADR, towary niebezpieczne dzielimy na 13 klas, określonych na podstawie zagrożenia dominującego. Poniżej klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR:

 

Zgodnie z przepisami umów, produkty ADR dzielimy na 13 klas, określonych na podstawie zagrożenia dominującego. Materiały niebezpieczne – klasyfikacja:

Klasa ADR 1: Materiały wybuchowe oraz przedmioty zawierające materiały wybuchowe

Klasa 2: Gazy

Klasa 3: Materiały zapalne ciekłe

Klasa 4: Materiały zapalne stałe, samoreaktywne, polimeryzujące oraz materiały wybuchowe stałe odczulone

Klasa 4.1: Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe

Klasa 4.2: Materiały podatne na samozapalenie

Klasa 4.3: Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne

Klasa 5.1: Materiały utleniające

Klasa 5.2: Nadtlenki organiczne

Klasa 6.1: Materiały trujące

Klasa 6.2: Materiały zakaźne

Klasa 7: Materiały promieniotwórcze

Klasa 8: Materiały żrące

Oraz ADR klasa 9: Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Ważne jest, aby dobrze zaznaczyć klasę, którą posiadają dane towary niebezpieczne. Klasy zdecydowanie ułatwiają informowanie na temat danego materiału osób trzecich.

 

Materiały niebezpieczne – klasy i grupy

Oznaczenia zagrożeń chemicznych muszą być zgodne z prawdą, aby zapewnić jak najwyższy stopień bezpieczeństwa. Konkretne klasy to nie wszystko, o czym trzeba pamiętać. Istnieją również specjalne grupy, które muszą zostać odpowiednio skategoryzowane. W zależności od zaklasyfikowania materiału niebezpiecznego do określonej klasy, wyróżnia się 3 grupy opakowań:

I grupa: materiały stwarzające duże zagrożenie

II grupa: materiały stwarzające średnie zagrożenie

III grupa: materiały stwarzające małe zagrożenie

Koniecznie trzeba mieć wiedzę związaną z tym, jakie konkretnie są klasy ładunków niebezpiecznych, aby móc odpowiednio je dopasować do danej grupy. Towary mogą spełniać jedno lub kilka zagrożeń. O tym, jakie dokładnie zagrożenie stwarza towar niebezpieczny, informuje nas nadany mu kod klasyfikacyjny ADR. Kody substancji niebezpiecznych to literowo-cyfrowy zapis, który znacząco ułatwia oznakowanie sztuk pakunków lub cystern.

Substancje niebezpieczne – klasyfikacja. Kto jest za nią odpowiedzialny?

Za odpowiednie zaklasyfikowanie towaru niebezpiecznego ADR nie jest odpowiedzialny kierowca ani przewoźnik. Klasy towarów niebezpiecznych ustalane są z góry, przez przeznaczone do tego osoby. Oznaczenie zgodnie z przepisami ciąży na producencie towaru/importerze lub nadawcy przesyłki. W szczególnych przypadkach, obowiązek odpowiedniego oznaczenia towaru ma doradca ADR. Przewóz materiałów niebezpiecznych tylko w takim wypadku będzie w 100% zgodny z prawem oraz w pełni bezpiecznym dla całego otoczenia.

 

Kto jest odpowiedzialny za klasyfikację towarów niebezpiecznych ADR?

Za odpowiednie zaklasyfikowanie towaru niebezpiecznego ADR nie jest odpowiedzialny kierowca ani przewoźnik. Oznaczenie zgodnie z przepisami ciąży na producencie towaru/importerze lub nadawcy przesyłki. W szczególnych przypadkach, obowiązek odpowiedniego oznaczenia towaru ma doradca ADR.

 

ADR klasyfikcja – nalepki

Kody klasyfikacyjne są najbardziej istotnym elementem oznaczania towarów niebezpiecznych tak, aby etykiety dawały wystarczające informacje osobom, które mają z nimi styczność, na temat zagrożeń, jakie mogą spowodować. W trakcie transportu posługujemy się kodem UN, grupą pakowania, a także prawidłową nazwą przewozową i numerami nalepek. Należy zwrócić uwagę na to, że kolejność umieszczania nalepek na opakowaniu jest dowolna.

 

 

*Jeśli interesuje Cię prawidłowo sporządzona karta charakterystyki środków chemicznych, karta substancji niebezpiecznej i chcesz jej stworzenie powierzyć specjaliście, zapraszamy do FRC. Opracowujemy aktualizacje kart charakterystyki, tworzymy etykiety oraz prowadzimy szeroko pojęte doradztwo dla transportu ADR. Przewóz towarów niebezpiecznych z naszą pomocą okaże się zdecydowanie łatwiejszy. Zachęcamy do indywidualnego kontaktu.