Kto sporządza kartę charakterystyki substancji?

Substancje niebezpieczne muszą być dostarczane wraz z kartą charakterystyki. W dokumencie uwzględnia się informacje o potencjalnym zagrożeniu związanym ze stosowaniem danego produktu oraz o jego stężeniu i składzie. Kto wystawia kartę charakterystyki? Przygotowanie dokumentu na temat niebezpiecznej substancji jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Trzeba określić nie tylko cechy i właściwości danego artykułu, ale również przewidzieć wszelkie konsekwencje związane z transportem, użytkowaniem i załadunkiem.

 

Kto tworzy karty charakterystyki?

 

Osoba, która przygotowuje karty charakterystyki powinna dysponować rozległą wiedzą chemiczną. Tylko wówczas dobrze wywiąże się z zadania. Same studia kierunkowe mogą okazać się niewystarczające. Należy dodatkowo przejść specjalistyczne szkolenia, a także być na bieżąco z polskimi oraz unijnymi regulacjami prawnymi. Kwestie związane z niebezpiecznymi substancjami regulują m.in. rozporządzania REACH oraz CLP.

 

Co zawiera i kto sporządza kartę charakterystyki odpadu?

 

Wykonanie karty charakterystyki odpadów najlepiej powierzyć specjalistycznym firmom, które od lat działają w branży i są aktualizowane zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi. Prawidłowo przygotowany dokument zawiera dokładną klasyfikacje składników substancji, odpowiednie oznakowanie, a także dane na temat możliwych zagrożeń i zasad bezpiecznego użytkowania. Jeśli zależy Państwu, aby dobrze przygotować karty charakterystyki, należy zwrócić uwagę kto je wystawia. Nie warto zlecać zadania wykonawcom, którzy dopiero rozpoczynają działalność. Wprawdzie cena za usługę może być niższa, ale samo wykonanie będzie pozostawiało wiele do życzenia.

 

Kto wydaje kartę charakterystyki?

 

Bezpośrednia odpowiedzialność za dołączenie do substancji niebezpiecznej karty charakterystyki ciąży na podmiocie dostarczającym produkt, np. producencie, importerze lub dystrybutorze. Samo wykonanie dokumentu najlepiej powierzyć fachowcom. To znacznie zmniejszy ryzyko związane z nieprawidłowym opracowaniem dokumentu.