Przewóz towarów niebezpiecznych – lista kontrolna, nowy wzór formularza od 1.12.2019 r.

Z dniem 10 grudnia 2019 weszło w życie zmienione Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli (Dz. U. 2019, poz. 2302),
W Rozporządzeniu zawarte są między innymi formularze, które będą stosowane do kontroli przewozu towarów niebezpiecznych, w tym dla przewozu drogowego, żeglugą śródlądową oraz koleją.

Przewóz ADR – transport drogowy: dokument został podzielony na dwie części – Część A obowiązuje podczas kontroli na drodze, Część B obowiązuje podczas kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika przewozu. Zgodnie z tym, uczestnicy przewozu również będą ponosili odpowiedzialność w ramach swoich obowiązków wskazanych w dziale 1.4 Umowy ADR. W tym zakresie Lista kontrolna która obowiązuje w miejscu prowadzenia działalności dotyczy nadawcy towarów niebezpiecznych, Przewoźnika, odbiorcę towarów niebezpiecznych, załadowcę, pakującego, napełniającego, rozładowcę oraz użytkownika kontenera-cysterny. Co najważniejsze w części tej znajdują się szczegółowe pytania dotyczące: czy podmiot posiada wyznaczonego doradcę, czy są składane sprawozdania roczne, czy są prowadzone szkolenia pracowników a także również pytania dotyczące wystawianych dokumentów (tj. karta charakterystyki produktu itp.)