Jak wygląda usługa tworzenia planu ochrony towarów niebezpiecznych przez specjalistę ADR?

Wydarzenia z 11 września 2001 roku wskazały nam z całą mocą konieczność ochrony przewozu towarów niebezpiecznych przed dostępem ze strony osób niepożądanych. Niektóre towary niebezpieczne mogą być wykorzystywane jako narzędzie realizowania celów przez terrorystów i szaleńców zagrażających nieświadomym świadkom zdarzeń. Ze względu na to, przepisy ADR rozszerzono o zapisy odnoszące się do przewozu substancji uznanych za szczególnie niebezpieczne. Zgodnie z owymi dodatkowymi zapisami, towary oznakowane jako szczególnie niebezpieczne mogą być przewożone wyłącznie przez osoby o ustalonej tożsamości. Oznacza to, że niemożliwe powinno być wydawanie towarów niebezpiecznych osobom, których tożsamość nie została uprzednio potwierdzona. Każdy pracownik uprawniony do przewozu musi posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem. Dotyczy to nie tylko kierowcy, ale też załogi pojazdu.

Miejsce przechowywania towarów niebezpiecznych tuż przed transportem

Zgodnie z zapisami o ochronie towarów uznanych za szczególnie niebezpieczne, należy przyjrzeć się miejscu przechowywania towarów w czasie bezpośredniego oczekiwania na załadunek do transportu. Miejsca tymczasowe, służące do przechowywania towarów niebezpiecznych tuż przed załadunkiem to magazyny znajdujące się w obrębie terminali lotniczych, baz transportowych, placów przeładunkowych, stacji rozrządowych muszą być dostatecznie doświetlone. Muszą być to miejsca chronione przed dostępem osób przypadkowych.

W jaki sposób odbywa się przewoź towarów szczególnie niebezpiecznych?

Jeśli przewożony towar spełnia kryteria szczególnie ryzykownego, do jego przewozu powinien zostać opracowany plan ochrony.
Spełnianie planu ochrony nadzoruje doradca ADR. Plan nie musi być dostępny w samochodzie przewożącym pojazdy, jednak kierowca i załoga pojazdu musi być wiedzieć, jak się do niego stosować. Doradca ADR na bieżąco weryfikuje, czy pracownicy w swojej pracy trzymają się stale aktualizowanego planu ochrony.
Plan ochrony powinien być modyfikowany w miarę jak zmienia się sposób działania przedsiębiorstwa. Do zadań specjalisty może też należeć okresowe szkolenie kierowców i członków załóg pojazdów przewożących substancje szczególnie niebezpieczne. Doradca ADR jest też odpowiedzialny za stały monitoring pojawiających się nieprawidłowości w zakresie przestrzegania planu ochrony przez pracowników przedsiębiorstwa. Prawidłowy plan ochrony to taki, który jest stale ulepszany i poszerzany o nowe dane dotyczące zmieniającej się infrastruktury (nowe mosty, drogi, wyłączenia z ruchu, parkingi itp.)

*Potrzebujesz doradcy ADR, który zweryfikuje, czy plan ochrony jest prawidłowo wdrażany w Twoim przedsiębiorstwie? Skontaktuj się z nami!

*Jeśli interesuje Cię prawidłowo sporządzona karta charakterystyki środków chemicznych, karta substancji niebezpiecznej i chcesz jej stworzenie powierzyć specjaliście, zapraszamy do FRC. Opracowujemy aktualizacje kart charakterystyki, tworzymy etykiety oraz prowadzimy szeroko pojęte doradztwo dla transportu.