Kody UFI 2021 – Nowe obowiązki dla producentów, dostawców produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne

Od 1 stycznia 2021 r., zgodnie z załącznikiem VIII do Rozporządzenia CLP zmieniają się zasady zgłaszania i znakowania opakowań produktów [mieszanin] zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. [np. produkty z chemii gospodarczej w tym detergenty; chemii budowlanej np. kleje, farby, rozpuszczalniki; produkty biobójcze w tym tak popularne ostatnio płyny bakteriobójcze czy wirusobójcze oraz wiele innych produktów].

Firmy wprowadzające te produkty na rynek muszą po wygenerowaniu kodu UFI rejestrować produkty w centralnym systemie PCN stworzonym przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

Dodatkowo na etykietach zgłaszanych produktów, należy obowiązkowo umieszczać kod UFI.

Kod UFI tzw .”Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej” To unikalny 16-alfanumeryczny kod odczytywany w 4 blokach.

W przypadku chęci wprowadzenia produktów na różne rynki Unii Europejskiej; jednorazowe zgłoszenie produktu do bazy ECHA poprzez portal PCN pozwoli automatycznie wprowadzić produkt na wybrane w zgłoszeniu rynki.

Zgłoszenia do PCN co do zasady są darmowe, niestety w przypadku kilku Państw mogą wiązać się z opłatami. Obecnie opłatę potwierdziły Włochy a Chorwacja oraz Hiszpania rozważają taką możliwość.

 

Wyłączenia z rejestracji:

Materiały wybuchowe [ materiały wybuchowe niestabilne i podklasy od 1.1 do 1.6]

Gazy pod ciśnieniem

Wszystkie mieszaniny stwarzające zagrożenie

 

Feed Raech Consulting zapewnia pomoc w szybkim zgłoszeniu produktu na poszczególne rynki Unii Europejskiej oferując konkurencyjne zasady współpracy.
Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.