Kody UFI 2021 – Nowe obowiązki dla producentów, dostawców produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne

Od 1 stycznia 2021 r., zgodnie z załącznikiem VIII do Rozporządzenia CLP zmieniają się zasady zgłaszania i znakowania opakowań produktów [mieszanin] zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. [np. produkty z chemii gospodarczej w tym detergenty; chemii budowlanej np. kleje, farby, rozpuszczalniki; produkty biobójcze w tym tak popularne ostatnio płyny bakteriobójcze czy wirusobójcze oraz wiele innych produktów].

W związku z powyższym wymagany będzie właściwy kod UFI umieszczany na etykiecie produktów zawierających niebezpieczną mieszaninę.

UFI – co kod oznacza w praktyce?

W praktyce, producenci produktów zawierających niebezpieczne mieszaniny muszą aktywnie dostosować się do nowych przepisów i zapewnić, aby ich produkty były zgodne z wymaganiami dotyczącymi UFI i kodu na etykietach. Zgłaszanie i tworzenie kodów za pomocą generatora UFI to ważne działanie mające na celu poprawę standardów bezpieczeństwa i ochronę zdrowia zarówno konsumentów, jak i pracowników branży chemicznej.

Jak sprawdzić kody UFI?

Odpowiedzialność za tworzenie kodów UFI spoczywa na przedsiębiorcach. Generowanie UFI kodów bazuje na numerze VAT firmy oraz numerze wzoru specyficznego dla określonej mieszaniny. Po wprowadzeniu tych danych do generatora UFI kodu, przyznany zostanie unikalny identyfikator postaci użytkowej.

Firmy wprowadzające produkty sklasyfikowane jako niebezpieczne na rynek muszą po wygenerowaniu kodu UFI rejestrować produkty w centralnym systemie PCN stworzonym przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

Dodatkowo na etykietach zgłaszanych produktów, należy obowiązkowo umieszczać kod UFI.

Czym jest UFI kod?

Kod UFI tzw .”Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej” To unikalny 16-alfanumeryczny kod odczytywany w 4 blokach. Tworzenie kodu UFI umieszczanego na etykiecie umożliwia w razie zaistnienia kryzysowego incydentu podanie go operatorowi ośrodka zatruć w celu szybkiego zidentyfikowania produktu niebezpiecznego.

W przypadku chęci wprowadzenia produktów na różne rynki Unii Europejskiej jednorazowe zgłoszenie produktu do bazy ECHA poprzez portal PCN pozwoli automatycznie wprowadzić produkt na wybrane w zgłoszeniu rynki.

Czy skorzystanie z generatora UFI i rejestracja do PCN jest bezpłatna?

Zgłoszenia do PCN co do zasady są darmowe, niestety w przypadku kilku Państw mogą wiązać się z opłatami. Obecnie opłatę potwierdziły Włochy, a Chorwacja oraz Hiszpania rozważają taką możliwość.

Warunek uzyskania identyfikatora postaci czynnej – czyli UFI – stanowi to, że wszystkie produkty zgłaszane pod tym samym UFI muszą wykazywać jednakowy skład mieszaniny.

 

Wyłączenia z rejestracji:

Materiały wybuchowe [ materiały wybuchowe niestabilne i podklasy od 1.1 do 1.6]

Gazy pod ciśnieniem

Wszystkie mieszaniny stwarzające zagrożenie

 

Feed Raech Consulting zapewnia pomoc w szybkim zgłoszeniu produktu na poszczególne rynki Unii Europejskiej oferując konkurencyjne zasady współpracy.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.